ZADAJ WŁASNE PYTANIE

Tytuł pytania:


Treść pytania:

Prosimy nie podawać danych osobowych!
Kategoria:


Słowa kluczowe: (oddziel słowa przecinkami)


Nick autora pytania:


Wynik dodawania : (tak blokujemy roboty internetowe)O KODEKSIE I PRAWIE PRACY

Nadzorowanie przestrzegania kodeksu pracy, a w tym bezpieczeństwa i higieny należy do obowiązków PIP. Innymi aspektem kontrolowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach prawa pracy jest legalność zatrudnienia w takim zakresie, w jakim określa to ustawa.
Działalność Państwowej Inspekcji Pracy jest nadzorowana przez Radę Ochrony Pracy. Warto wiedzieć również, że PIP podlega Sejmowi. Na czele instytucji stoi główny Inspektor Pracy. Koordynuje on działaniami z pomocą swoich zastępców.

Oprócz wcześniej wspomnianego nadzorowania i kontroli przestrzegania prawa pracy oraz legalności zatrudnienia Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje:
  • informowanie PUP przez bezrobotnych o podjęciu działalności zawodowej,
  • prowadzenie agencji zatrudnienia,
  • robienie wpisów działalności do tego typu agencji, jeżeli jest to wymagane,
  • opłacanie składek na Fundusz Pracy,
  • legalność pracy wykonywaną przez cudzoziemców,
  • wyroby wdrożone do obrotu lub oddane do użytku (kontrola pod kątem parametrów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy),
  • prowadzenie działalności podmiotów, które umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych (praktyki, staże zawodowe),
  • dopełnianie obowiązków przez pracodawców dotyczących chemikaliów (ocena, stosowanie ograniczeń, udzielanie zezwoleń),
  • środowisko pracy pod względem potencjalnych zagrożeń (okoliczności i przyczyny wypadków, choroby zawodowe, prace badawcze na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, porady i działania prewencyjne mające na celu zapewnienie maksimum przestrzegania prawa pracowniczego).
PIP może również wydać nakaz usunięcia w podanym terminie stwierdzonych uchybień, a także nakaz wstrzymania prac lub działalności, eksploatacji urządzeń, wykonania badań i pomiarów czy też wypłaty wynagrodzenia pracownikowi.

Państwowa Inspekcja Pracy może wydawać polecenia pracodawcom w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz kontroli legalności zatrudnienia, podmiotom, które trudnią się pośrednictwem pracy, a także tym, które kierują osoby na staże i praktyki zawodowe.

PRAWO PRACY W TWOIM MIEŚCIE

KATEGORIE PYTAŃ
NAJNOWSZE PYTANIA
PYTANIA BEZ ODPOWIEDZI
SŁOWA KLUCZOWE

bhp chorobowe ciąża czas czas pracy ekwiwalent mobbing nadgodziny odprawa odszkodowanie praca praca na czarno pracodawca pracy staż świadectwo pracy umowa umowa o dzieło umowa o pracę umowa zlecenie umowy urlop urlop macierzyński urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy wynagrodzenia wynagrodzenie wypłata wypowiedzenie zwolnienie