ďťż

Nazywam się Wojciech Sołtysik mój adres zamieszkania: Chruszczobród ul. Powiatowa 16 42-450 Łazy Proszę o pomoc w niżej przedstawionej sprawie. W listopadzie 2015 roku osiągnąłem 30 – letni staż pracy. W związku z tym zakład, w którym pracowałem to jest: Huta Szkła „Zawiercie” 42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 18, jako elektromonter instalacji i urządzeń silno-prądnych, powinien wypłacić mi nagrodę jubileuszową. Ponieważ zakład nie wypłacał wynagrodzenia za pracę na bieżąco nie upominałem się o przedmiotową nagrodę, liczą na to, że w końcu zostanie wypłacona. Z uwagi na wypadek w drodze z pracy, któremu uległem w lipcu 2015 roku, przebywałem na zwolnieniu lekarskim do 21 stycznia 2016 roku, a następnie lekarz orzecznik ZUS w Sosnowcu przyznał mi cztero miesięczne świadczenie rehabilitacyjne. Z dniem 22 stycznia 2016 roku, pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę z powodu długotrwałej nieobecności. Pomimo dwukrotnie kierowanych wezwań o wypłatę nagrody jubileuszowe, z dnia 07 marca 2016 roku i 20 kwietnia 2016 roku, nagroda nie została mi wypłacona. Jednak dopiero na drugie wezwanie (z dnia 20 kwietnia br.) otrzymałem odpowiedź, iż naliczono kwotę nagrody jubileuszowej dla mnie w wysokości 7 tysięcy złotych brutto. W piśmie poinformowano mnie także, że Huta "Zawiercie", w marcu 2016 roku ogłosiła upadłość i wypłata nie może nastąpić, ponieważ wszystko leży w gestii syndyka. W związku z powyższym 8 czerwca 2016 roku złożyłem pozew w Sądzie Rejonowy IV Wydział Pracy, ul.Leśna 4, 42-42–400 Zawiercie. Na rozprawie sądowej, Sąd poinformował mnie, że jeżeli wypłata należnej mi nagrody jubileuszowej znajduje się na liście zobowiązań finansowych zakładu, to powinienem dochodzić swoich praw u syndyka, w tym przypadku Pana Janusza Majdy. Skontaktowałem się i rozmawiałem osobiście z Panem Januszem Majdą, który powiedział, że owszem jeżeli nawet zostanę umieszczony na takiej liście to są "marne szanse a właściwie żadne na uzyskanie wypłaty" Zatem proszę o pomoc, ponieważ zobowiązanie zakładu do wypłaty mojej nagrody jubileuszowej powstało w listopadzie 2015 roku, kiedy to zakład nie znajdował się w upadłości. Tak jak wspomniałem wyżej, zakład nie wypłacał należności na bieżąco, więc łudziłem się, że zostanie wypłacona do końca 2015 roku. Nie znam się na prawie pracy, ale człowiek nawet z moim zawodowym wykształceniem rozumie przepis w kodeksie pracy określający, że "nagroda jubileuszowa winna być wypłacona najpóźniej w ostatnim dniu

Pytanie zadał Wojciech Sołtysik w kategorii Wynagrodzenia o godzinie 17:10 dnia 20-11-2016.

Odpowiedz na to pytanie

Odpowiedź:

Prosimy nie podawać danych osobowych!
Nick autora odpowiedzi:


Wynik dodawania : (tak blokujemy roboty internetowe)

.

Kodeks Pracy - Zadaj Własne Pytanie
Wczytuję wyszukiwarkę
KATEGORIE PYTAŃ
NAJNOWSZE PYTANIA