ďťż

Komisja KZZPRM wielokrotnie wracała się w imieniu grupy zawodowej Ratowników Medycznych o wyrównanie stawek wynagrodzenia wśród Ratowników Medycznych zatrudnionych w Szpitalu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Niepokojącym, bowiem, jest fakt, że istnieją różnice płacowe wśród pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach, posiadających te same obowiązki i kompetencje do ich wykonywania. Równe traktowanie w wynagradzaniu stanowi jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Kodeks pracy mówi wprost, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (art. 18(3c) § 1 KP), co w przypadku ratowników wyraźnie określa Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Prace o jednakowej wartości to prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych oraz porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Dodatkowo, w odpowiedzi na pisma Ratowników Medycznych z dnia 27.07.2016r., Pan Dyrektor zaznaczył, że: „Podwyżki płac zasadniczych powinny być systemowe i obejmować całą grupę zawodową, aby nie doprowadzić do różnic w wynagrodzeniu poszczególnych pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach.” W wyroku z dnia 22 lutego 2007 r. (I PK 242/06) Sąd Najwyższy, odwołując się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego kwestii dyskryminacji, stwierdził, że w sytuacji, gdy system wynagrodzeń stosowanych u pracodawcy nie jest przejrzysty, to na pracodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że jest on niedyskryminujący. W razie zróżnicowania wynagrodzenia pracowników wykonujących jednakową pracę (np. ze względu na różne kwalifikacje zawodowe i staż pracy) pracodawca powinien udowodnić, że kierował się w tym przypadku obiektywnymi kryteriami i że miały one znaczenie przy wykonywaniu zadań powierzonych pracownikom (wyrok ETS z 17.10.1989 r., C-109/88). Powyższe nie przekłada się na praktykę, albowiem, pracownicy nowo zatrudniani w naszym Szpitalu otrzymują wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1740 zł brutto i więcej (tj. większe niż nawet wieloletni pracownicy Pogotowia i Izby Przyjęć) – jednocześnie nie przewyższając wieloletnich pracowników stażem, kwalifikacjami czy też szczególnymi osiągnięciami na rzecz pracodawcy. Dodatkowo istnieją też różnice sięgające nawet 200zł w wynagrodzeniach zasadniczych wieloletnich pracowników. Prosimy o pomoc, ew. wskazówki w celu podjęcia kolejnych kroków prawnych.

Pytanie zadał Oliwia Bartuś w kategorii Wynagrodzenia o godzinie 16:48 dnia 28-08-2017.

Odpowiedz na to pytanie

Odpowiedź:

Prosimy nie podawać danych osobowych!
Nick autora odpowiedzi:


Wynik dodawania : (tak blokujemy roboty internetowe)





To pytanie jest związane z hasłami dyskryminacja, jednakowa, praca, wynagrodzenie.

Kodeks Pracy - Zadaj Własne Pytanie
Wczytuję wyszukiwarkę
KATEGORIE PYTAŃ
NAJNOWSZE PYTANIA