Firma zaproponowała zmianę warunków pracy - obniżenie wynagrodzenia. Propozycja nie została przyjęta przez pracownika. Firma wypowiedziała zatem umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy. Okres wypowiedzenia 3 miesiące. Firma i pracownik uzgodnili, że w okresie wypowiedzenia nastąpi szybkie przekazanie obowiązków, oraz wybranie urlopu przez pracownika. W pozostałej części pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. (pracownik pełnił odpowiedzialną funkcję kierując pionem firmy). Za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Firma wypłaciła jedynie wynagrodzenie zasadnicze - bez 25% premii. Zgodnie z zapisem w umowie premia miała charakter uznaniowy, lecz praktyka wskazywała na to, że premia jest stałym składnikiem wynagrodzenia. W całym okresie zatrudnienia, około 10 lat nigdy nie wstrzymano wypłaty tej premii. Czy takie postępowanie pracodawcy może być przedmiotem zaskarżenia przed Sądem Pracy i jakie są szanse na wygranie sprawy

Pytanie zadał Ryszard w kategorii Umowy o godzinie 08:32 dnia 27-05-2013.

Odpowiedz na to pytanie

OdpowiedĽ:

Prosimy nie podawać danych osobowych!
Nick autora odpowiedzi:


Wynik dodawania : (tak blokujemy roboty internetowe)

To pytanie jest związane z hasłami wynagrodzenie, wypowiedzenie.

Kodeks Pracy - Zadaj Własne Pytanie
Wczytuję wyszukiwarkę
KATEGORIE PYTAŃ
NAJNOWSZE PYTANIA