ďťż

Szanowni Państwo, w dniu 02.02.2014 r. po powrocie z urlopu wypoczynkowego na którym przebywałam w okresie od 23.-31.XII 2013 r, poprzedzonym 4 dniowym zwolnieniem lekarskim do 17.- 22 grudnia z powodu zapalenia tchawicy, otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokresłony o nastęującej treści : " Rozwiązuję z panią umoe o pracę zawarta w dniu 01.07.2010 r. z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia który upłynie w dniu 31.03.2014r. Przyczyna wypowiedzenia jest reorganizacja Spólki zo.o. W okresie wypowiedzenia powierzam Pani obowiązku sopecjalisty ds. sprzedaży - pozyskiwanie klienta rynku szkolnego + pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Sądu w terminie 7 dni . Co ciekawe pismo wypowiadające jes datowane na dzień 12.12.2013 r. nie zostało mi jednak wręczone w okresie kiedy pracowałam tj do 16.XII. Pracodawca nie informował mnie tekaż ustnie o zamierze rozwiązania umowy. Potem przebywałam 4 dni na zwolneniu, a następnie na urlopie wypovzynkowym do dnia 31 XII , zgodnie ze zgłoszonym wczesniejnplanem urlopów. Wypowidzenie zostało wysłane listem poleconym w dniu 30.12.2013 r., nie zostało jednak doręczone i de facto odebrtałam je osobiście w dniu 02.01.2014r. po powrocie z urlopu. Zawnioskowałam o skorygowanie daty z którą upływa okres wypowiedzenia z dnia 31.03.2014 na 30.04.2014 r. Pracodawca odmówił twierdząc, że nie zamierza mnie zwalniac , a wypowiedzenie zmienia jedynie zajmowane stnowisko . Moim zdaniem treśc wypowiedzenia jednoznacznie wskazuje na zakończenie stosunku pracy. Ponadto wskazana w uzasadnieniu przyczyna wypowiedzenia - reorganizacja - moim zdaniem jest mało konkretna i raczej pozorna. Prawda jest taka że mój zakres obowiązków praktycznie pozostaje taki sam sprzedaż oferty turystycznej dla klienta z sektrora szkolnego. Tylko obowiązki te mam wykonywac nie jak dotąd w ramach działu marketingi a w ramach biura obdslugi klienta . Dodatkowo mój zakres obowiązków zostanie rozszerzony o bieżąca obsługę klienta o czy w wypowiedzeniu nie ma juz mowy. Czy treś otrzymanego wypowiedzenia jest wypowiedzeniem zmieniajacym czy kończącym stosunek pracy. Czy odwołanie się w tym zakresie do Sądu ma szanse powodzenia ? Prosze o pilna odpowiedź lub ewentualne wskazówki. termin odwołania upływa w dniu 09.01.2014 r. Pozdrawiam Joanna Zwierniak

Pytanie zadał Joanna Żwierniak w kategorii Umowy o godzinie 13:19 dnia 07-01-2014.

Odpowiedz na to pytanie

Odpowiedź:

Prosimy nie podawać danych osobowych!
Nick autora odpowiedzi:


Wynik dodawania : (tak blokujemy roboty internetowe)

To pytanie jest związane z hasłami wypowiedzenie.

Kodeks Pracy - Zadaj Własne Pytanie
Wczytuję wyszukiwarkę
KATEGORIE PYTAŃ
NAJNOWSZE PYTANIA