ďťż

W związku z przejściem na emeryturę Prezes Spółdzielni złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu. W wyniku tej rezygnacji RN uchwała wyznaczyła członka RN do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu na podstawie art. 56 parag.1 Ustawy z dn.16.09.1982 r,-Prawo Spółdzielcze. Czasowe pełnienie funkcji Członka Zarządu będzie trwało do czasu wyboru i powołania Prezesa Zarządu. Uważam, że w przypadku wyznaczenia członka RN do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy i nie ma obowiązku wynikającego z przepisu art. 94 pkt 9a Kp. Jednak nie wszyscy się z tym zgadzają. Uważają, że, powinnam założyć dla tej osoby teczkę akt osobowych, traktować go, jako dodatkowego pracownika i kiedy powoła się Prezesa wystawić świadectwo pracy dla większego bezpieczeństwa. Jednak zgodnie z art. 56 parag. 1 'Nie można być jednocześnie członkiem rady i zarządu tej samej spółdzielni". Proszę o opinię w tej sprawie.

Pytanie zadał Elżbieta Bartoszewicz w kategorii Umowy o godzinie 11:10 dnia 22-08-2016.

Odpowiedz na to pytanie

Odpowiedź:

Prosimy nie podawać danych osobowych!
Nick autora odpowiedzi:


Wynik dodawania : (tak blokujemy roboty internetowe)

To pytanie jest związane z hasłami czasowe pełnienie funkcji czlonka zarządu, umowa.

Kodeks Pracy - Zadaj Własne Pytanie
Wczytuję wyszukiwarkę
KATEGORIE PYTAŃ
NAJNOWSZE PYTANIA