witam, zostałam zatrudniona na "umowę o praktyki absolwenckie" na okres 3 miesięcy, jednak w dalszym punkcie napisane jest że: 1. Po zakończeniu praktyki absolwenckiej przyjmujący na praktykę uprawniony jest do złożenia praktykantowi propozycji zatrudnienia lub współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej, a także do składania dalszych propozycji w okresie 2 lat. 2. Praktykant jest zobowiązany do przyjęcia propozycji określonych w p-kcie 1. 3. Przyjmujący na praktykę jest uprawniony do żądania od Praktykanta kary umownej w kwocie 5000 zł w przypadku: - nieprzyjęcia przez praktykanta którejś z propozycji określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, - rozwiązania przez przyjmującego na praktykę umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z praktykantem z przyczyn dot. praktykanta - rozwiązania przez praktykanta umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z przyjmującym na praktykę w ciągu 2 lat od zakończenia trwania niniejszej umowy czy to jest zgodne z prawem?

Pytanie zadał xyz w kategorii Umowy o godzinie 09:22 dnia 22-10-2013.

Odpowiedz na to pytanie

OdpowiedĽ:

Prosimy nie podawać danych osobowych!
Nick autora odpowiedzi:


Wynik dodawania : (tak blokujemy roboty internetowe)

To pytanie jest związane z hasłami kara, umowa.

Kodeks Pracy - Zadaj Własne Pytanie
Wczytuję wyszukiwarkę
KATEGORIE PYTAŃ
NAJNOWSZE PYTANIA